Liên hệ

Công ty cổ phần đầu tư ASA Group Quốc tế

  • Trụ sở: CNN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội.
    Điện thoại: 0243 6282 333 - Hotline: 0968 319 922
  • Nhà máy sản xuất: CNN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội.
    Điện thoại: 0243 6282 333 - Hotline: 0968 319 922
  • Fax: 0243 6282 333
  • Email: sonviva.vn@gmail.com

Gửi lời nhắn

Hotline khách hàng: 0968 319 922

Công ty cổ phần đầu tư ASA Group Quốc tế
Trụ sở: CNN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội.
Nhà máy sản xuất: CNN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội.
Hotline khách hàng: 0968 319 922
Tel: 0243 6282 333 - Hotline: 0968 319 922Fax: 0243 6282 333Email: sonviva.vn@gmail.com